Készítette: Studi-Soft Informatika

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEIntézményünk 2017. januárjában adott be pályázatot
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:
  • Együttműködés kollégiumvezetői szinten -éves munkaterv és a jó gyakorlatok megbeszélése, a városi szintű rendezvények, tanártovábbképzések, POK által szervezett pedagógus továbbképzések, csapatépítés összehangolása
  • "Élményszerű, interaktív foglalkozások" - hospitálási lehetőségek a KNOAP által kötelezően előírt tematikus foglalkozásokra
  • Nyílt napok szervezése - kollégiumi nagyrendezvények, ünnepségek, projektnap, szakköri, szabadidős tevékenységek - az intézmény kapuinak megnyitása más kollégiumokban dolgozó kollégák számára
  • Tanulói személyiségfejlesztés-szabadidős tevékenységek
  • Diák önkormányzati, diákköri együttműködések
  • Sport és kulturális programok, vetélkedők


A konkrét programok témáját, helyét, idejét a
honlapunk "Aktualitások" menüpontjában találja meg!

Kapcsolattartó:
Fehérvári Zsuzsanna
Telefon: +36-20-522-04-19
Email: fehervari.zsuzsa10@gmail.comKossuth Zsuzsanna Leánykollégium, 9023 Gyõr, Szigethy Attila u. 65-67
Oktatási Hivatal Bázisintézménye